Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Zgierzu jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa w oparciu o:

  • Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

  • Uchwałę Rady Miejskiej w Zgierzu powołującą jednostkę (Uchwała Nr 7/48/90 z dnia 13 grudnia 1990 roku) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej - przejęcia Szkół Podstawowych.


Ilość odsłon: 2014
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Leszek Pietrzyk
Data publikacji: 2011-12-27 13:13
Ostatnia zmiana: 2012-05-21 10:36
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana organizacji strony

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-05-21 10:36Wprowadził(a): Leszek PietrzykOpis zmian: Zmiana organizacji strony
Data: 2011-12-27 13:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator